تبلیغات
schotunfrothsic - 2012 TA-kokous
سه شنبه 29 آذر 1390  11:01 ق.ظ

Alajärven kaupungin talousarvio ensi vuodelle on nyt paketissa. Kokous kesti kymmenen tuntia, siinä ajassa valtuutetut käyttivät 200 puheenvuoroa. Meidän Perussuomalaisten kannalta tänä vuonna saimme paljon ajamiamme asioita läpi. Selkeästi huomaa, että olemme pystyneet viemään vaihtoehtojamme läpi hyvässä hengessä muiden kanssa. Yksin emme olisi tavoitteisiimme päässeet.

Investointeihin saimme hoitolaitosten turvallisuustason parannuksia kolmen laitoksen sprinklauksen muodossa. Koskenvarren kevyenliikenteenväylän suunnittelu käynnistyy. Latukone hankitaan kaupungille (tässä valtuusto oli poikkeuksellisen avokätinen, leasingin sijaan ostammekin oman koneen ensi vuonna). Niittykummun asuntoalueen leikkikenttä saatiin investointisuunnitelmaan vuodelle 2013.

Alla oleva teksti on kokonaisuudessaan pitämäni Alajärven Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro.

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat.

Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2013 – 2015 talous- ja toimintasuunnitelman on valmisteltu poikkeuksellisen epäselvissä taloudellisissa olosuhteissa. Ajassa jossa nykymuotoinen Euroopan unioni ja euro korahtelee kuolinvuoteellaan, eikä annetut lääkkeet tunnu tehoavan. Maailmantalous on ollut turbulenssin kourissa jo yli tuhat päivää. Kevään talouskasvupyrähdyksen jälkeen ollaan ajauduttu hitaan kasvu uralle, jopa taantumaan.

Tämä on heijastunut kuntatalouteen verotulojen kasvun pysähtymisenä ja yhteisöverotuoton laskuna. Talousarvio on valmisteltu ajassa, jossa tulevaisuuden ennustaminen on miltei mahdotonta. Todennäköisesti kuitenkin ensi vuosi ja pari seuraavaakin vuotta ovat kunnille vaikeita, kun muistetaan, että kuntatalouteen muutokset tulevat aina vähän viiveellä.

Oman epävarmuuden verkon kuntien ylle heittää myös maamme hallitus. Hallituksen kaavailema kuntarakenneuudistus on työn alla, ja ensimmäisiä karttaharjoituksia asian tiimoilta aloitellaan ensi vuoden alkupuoliskolla. Kunnat pääsevät tuolloin lausumaan näkemyksensä asiaan. Mielenkiinnolla seuraamme myös Järvi-Pohjanmaan yhteitoiminta-alueen tulevaisuutta. Kuntaministeri Virkkunenhan ei ole ainakaan toistaiseksi maininnut yhteistoiminta-alueiden tulevaisuudesta yhtään mitään.

Arvoisa puheenjohtaja.

Käsityksemme mukaan käsiteltävänä oleva talousarvio turvaa Alajärven kaupungin nykyisen palvelutason. Siihen ei mielestämme ole tulossa ainakaan merkittäviä heikennyksiä. Tämän viestin uskomme kiinnostavan alajärveläistä veronmaksajaa. Alajärvi huolehtii väestään, myös heikkoina aikoina.
Vaikka Alajärven kaupungin talousarvio onkin alijäämäinen tuon 1,5 miljoonaa euroa, ja velkamäärä kasvaa 5 miljoonalla, positiivista asiassa kuitenkin on vuosikatteen pysyminen plussalla reilut 920 000 €. Syömävelkaa emme siis tarvitse. Toimintakulut on pystytty pitämään maltillisena, tuolla 2,5% paikkeilla, kun se maassa keskimäärin on 4% luokkaa.

Tällaisena epävarmuuden aikana perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että Alajärven kaupungilla on luja usko tulevaisuuteen. Huonoja aikoja seuraa aina myös hyvät ajat, se on syytä pitää kaikkien mielessä. Tästä tulevaisuuden uskosta kertoo kaupungin mittavat 6,6 miljoonan euron nettoinvestoinnit. Investointi on aina sijoitus tulevaisuuteen. Uskomme uimahallin rakentamisen ja koulukeskuksen C-osan saneerauksen elvyttävään vaikutukseen alueellamme. Toivomme, että näitä investointeja kilpailutettaessa osataan tarjouspyynnöt laatia siten, että oman siivunsa saavat myös alajärveläiset yrittäjät.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt talousarviosta sekä positiivisia, että negatiivisia havaintoja. Ensimmäiseksi huolen aiheeksi nostamme negatiivisen väestökehityksen kaupungissamme. Mielestämme tähän asiaan tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Alajärven selkeänä alueen keskuksena pitää pystyä tarjoamaan työtä, hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet, siistin julkikuvan, hyvät palvelut, tontteja sekä avoimen, välittävän ilmapiirin. Kaupungin toivoisimme myös markkinoivan itseään näkyvämmin, kuten Lapua ja Seinäjoki tekevät. Alajärven pitää olla esillä siellä, missä ihmiset liikkuvat. Myös meiltä luottamushenkilöiltä toivoisimme aitoa ylpeyttä omaa kotikaupunkiamme kohtaan.

Perusturvan osalta ryhmämme kiinnitti huomiota huonoon lääkäri tilanteeseen. Lääkärivaje tuntuu jääneen krooniseksi, vaikka jatkuva haku onkin päällä. Mikä siihen sitten on syy, varmasti selvittämisen arvoinen asia. Aikuissosiaalityössä on tehty oikean suuntaisia ja toimivia ratkaisuja, niillä on saavutettu kustannussäästöjä.

Hoiva- ja hoitopalvelut ovat viime vuosien aikana käyneet läpi kovaa muutosprosessia. Työ on edelleen kesken. Muutama vuosi sitten tehty linjaus omaishoidossa oli hyvä, ja siitä on syytä pitää kiinni. Kriteerit täyttävien hakijoiden kanssa tulee sopimukset tehdä, se tuo taloudellisia säästöjä. Vanhusten kotihoidossa hoitajat ovat koko ajan tiukemmalla. Valitettavasti tarvittavaa lisäresurssia ei ensi vuodelle pystytä osoittamaan. Onneksi kuluvan vuoden aikana, valtuusto pystyi antamaan edes hieman lisäresurssia (1 sh, 2 lh) kotihoitoon. Kotihoidon kasvavaan rooliin täytyy pystyä tulevaisuudessa vastaamaan, muuten strategialla ammutaan itseämme jalkaan. Kaupungin täytyy huolehtia kotihoidon työntekijöiden jaksamisesta ja turvallisuudesta.

Arvoisa puheenjohtaja.

Valtuustoryhmämme on myös huolestunut tehostetun palveluasumisen ympärillä pyörivästä keskustelusta. Nyt on selvää, että perusturvalautakunta kompuroi pahemman kerran valitessaan hoivapalvelun tuottajaa alajärveläisille vanhuksille. Emme missään tapauksessa epäile hoivan laatua, mutta kokonaistaloudellisuus tässä ei toteutunut, eikä myöskään kaupungin etu. Pelkäämme sitä laskua, joka tästä Alajärvelle koituu.
Tässä yhteydessä en malta myöskään jättää mainitsematta Kaupinkartanon tilannetta. Perussuomalaisten mielestä ristiretki kaupinkartanon toimintojen siirrosta kaupungille, oli huono, ja se ansaitsikin epäonnistua. Epäonnistumisestanne huolimatta älkää toimiko harkitsemattomasti tätä arvostettua hoitopaikkaa kohtaan. Kaupinkartano on voittoa tavoittelemattoman, Alajärven Seudun vanhustenpalveluyhdistyksen ylläpitämä hoitopaikka.

Alajärven kaupunki vaati Kaupinkartanon henkilöstömitoituksen kasvattamista, samassa yhteydessä myös turvallisuustasoon on tehty parannuksia. Kaupinkartanossa tehtiin se, mitä tilaaja edellytti. Muutosten jälkeen Kaupinkartanosta on tullut perusteltu esitys hoitopäivä hinnan korottamiseksi 75,50 euroon (127.000€/v). Tällä korotetullakin hinnalla hoiva Kaupinkartanossa on yli kolmekymmentä euroa halvempaa asukasta kohti per päivä, kuin hoivabusinesta harjoittavan monikansallisen suuryrityksen tarjoama hoiva. Jos hoitopäivän hintaan ei tehdä korjausta, seuraukset voivat olla kaupunkimme kannalta murheelliset. Neuvomme suhtautumaan sieltä tuleviin yhteydenottoihin asiallisesti, ilman sarvia ja hampaita. Muistutamme vielä, että kyseessä on voittoa tavoittelematon toimija. Tässä uudella palvelujohtajalla on nyt tuhannen taalan paikka.

Sivistyslautakunnan osalta ilolla tervehdimme lasten kotihoidontuen kuntalisän käyttöön ottoa. Uskomme sen helpottavan painetta varhaiskasvatuksen puolella. Laadukkaaseen perus- ja lukio-opetukseen tulee jatkossakin kiinnittää huomiota. Koulutus on kehityksen kivijalka. Myös maakuntakorkeakoulun vakiintuminen alueellemme saa ryhmältämme kiitosta. Kulttuurikin saa tämän talousarvion kautta pitkään kaipaamansa kohennusta Nelimarkka-museon varastorakennuksen rakentamisen ja Nelimarkan huvilan kunnostuksen myötä.

Tekniselle toimelle näyttäisi jälleen olevan tulossa työntäyteinen vuosi. Se hoitaa isoa, laajaa ja näkyvintä lohkoa kaupungissamme. Tämä pieni, mutta sisukas joukko on suurelta osin vastuussa kaupunkimme julkisivusta. Valitettavasti pienellä resurssilla toimiessaan porukka on alkanut väsymään. Perussuomalaisten valuustoryhmä on huolissaan henkilöstön jaksamisesta. Alajärvi rakentaa jätevesiviemäröintejä useammallakin suunnalla. Muistutamme tässä yhteydessä siitä, josta olemme ennemminkin maininneet. Uusien viemäreiden rakentamisien yhteydessä tulee tehdä perusteellinen selvitys liittyjistä, ja sitouttaa asiakkaita liittymään kunnalliseen verkkoon. Ei ole viisasta rakentaa verkostoja, joihin ei ole liittyjiä. Tietojemme mukaan esim. Pekkolanlahden alittavassa viemärissä olisi vain kaksi liittyjää Pekkolanniemeltä.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaa nostaa esille muutaman tärkeän investoinnin. Koskenvarren kevyenliikenteenväylän suunnitteluun on varattu 25 000, ja suunnitelmat pitää olla valmiina kesäkuun loppuun mennessä. Uimahalliin on ensi vuodelle varattu 3,2 miljoonaa ja seuraavalle vuodelle 3,1 miljoonaa. Uskomme kuitenkin, että uimahalliin tehdyillä muutoksilla pääsemme lähelle alkuperäistä kustannusarviota. Uimahalli on ollut vuosikymmenet alajärveläisten toivelistan ykkösenä, nyt se näyttäisi viimeinkin toteutuvan. Kohteen käyttökustannukset nousevat usein esille. Varmaa onkin se, että koskaan uimahallin tulot eivät kata sen menoja. Haluamme kuitenkin uskoa hankkeen kansanterveydellisiin vaikutuksiin. Jos tällä investoinnilla pystytään pelastamaan yksikin nuori syrjäytymiseltä, on se jo kattanut monen vuoden käyttökustannukset. Lisäksi uimahalli parantaa vapaa-ajan mahdollisuuksia, sekä lisää kaupunkimme vetovoimaisuutta. Tässä yhteydessä mainittakoon, että valtuustoryhmämme jäsen, valtuutettu Sauli Mäkinen ei ole ryhmän kanssa samaa mieltä uimahalli-hankkeesta, hän ei kannata uimahallin rakentamista.

Myös koulukeskuksen C-osan saneeraukseen on ensivuodelle varattu 1,3 miljoonaa, ja seuraavalle vuodelle miljoona. Tämän jälkeen varsinaiset opetustilat pitäisi olla kunnossa, ja niin oppilaat kuin opettajatkin voivat toimia terveellisessä ympäristössä. Tuiki tarpeellinen on myös turvallisuustason nosto sprinklauksella Sateenkaaressa, Wilhelmiinassa ja Alarinteen asuntolassa. Kaupunginhallitus aikaisti nämä toimet tälle vuodelle. Mielestämme hallitus toimi asiassa järkevällä tavalla, muutoin olisimme joutuneet lisäämään henkilöstöä kohteisiin.Vaikka investointiohjelma onkin jo varsin mittava, tulemme mahdollisesti yksityiskohtaisessa käsittelyssä tekemään 2-3 pientä lisäesitystä.

Arvoisa puheenjohtaja.

Kaupungin ammattitaitoinen henkilöstö on tärkein voimavara toimintojen pyörittämisessä, ilman heidän panostaan emme olisi mitään. Kaupungin tuleekin huolehtia henkilöstön työssä jaksamisesta, myös mahdollisiin ulkoistamishankkeisiin tulee suhtautua varauksella.
Alajärven kaupunki tulee selviämään tästäkin talouden taantumasta, niin kuin on selvinnyt aiemmistakin. Selviäminen vaatii toki kovaa työtä ja vaikeidenkin ratkaisujen tekemistä tulevaisuudessa. Toivottavasti hyväksyttävään talouden tasapainottamissuunnitelmaan ei tarvitse tehdä lisätiukennuksia, sillä tuleva vuosi tuo varmasti joitain yllätyksiä tähänkin saliin. Energiaa tästä kaupungista löytyy, se vain täytyy pystyä suuntaamaan oikein ja samansuuntaisesti. Toivomme, että talousarviokäsittely saadaan vietyä läpi ilman kilpalaulantaa, vaikka kuntavaalit ovatkin oven takana.

Haluan lopuksi kiittää Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta kaikkia talousarvion laadintaan osallistuneita viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä tehdystä työstä ja toivottaa kaikille rauhallista joulua, sekä menestystä tulevalle vuodelle.


منبع:
http://turokalliomaa.blogspot.com


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
What is the Ilizarov method?
شنبه 18 شهریور 1396 10:36 ب.ظ
Hey! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of people that I think would
really appreciate your content. Please let me know.
Many thanks
tamieshimp.weebly.com
جمعه 13 مرداد 1396 07:00 ب.ظ
I got this website from my friend who informed me regarding this
website and at the moment this time I am browsing this web
site and reading very informative articles or reviews here.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:57 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
you relied on the video to make your point. You obviously know what youre
talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be
giving us something enlightening to read?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر